Peugeot Đà Nẵng

TỔNG ƯU ĐÃI 200 TRIỆU

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN PEUGEOT ĐÀ NẴNG

1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
1.1 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của THACO (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của THACO sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – THACO với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà THACO thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

1.2 Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của THACO, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó THACO có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

1.3 Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do THACO cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà THACO quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4 Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, THACO có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, THACO sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp THACO cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN
2.1 THACO thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của THACO;

c) Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO.

2.2 THACO thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO;

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của THACO;

c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của THACO và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty con, Công ty liên kết của THACO (“Đơn vị trực thuộc”).

2.3 Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 THACO cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
3.1 Thông tin của Khách hàng mà THACO sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ thường trú;

3.2 Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa THACO và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3.3 Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, THACO sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho THACO.

4. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN
Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp THACO có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1 Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

THACO có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a) Một số Dịch vụ của THACO cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu THACO giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của THACO hoặc Khách hàng yêu cầu THACO cung cấp Dịch vụ ví dụ: đặt hàng mua Ô tô trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ bảo trì xe Ô tô thì THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của THACO.

d) THACO sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2 THACO tự thu thập Thông tin

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

THACO có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi THACO tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, THACO cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của THACO cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của THACO.

4.3 Hợp nhất Thông tin

THACO có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà THACO có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.

5. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
5.1 THACO sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

a) Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của THACO;

b) Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

c) Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa THACO và Khách hàng;

d) Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

e) Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

f) Thông báo về các thông tin tuyển dụng của THACO nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

g) Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của THACO

h) Các nội dung khác mà THACO được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

6. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN
6.1 Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này THACO có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được THACO tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Đơn vị trực thuộc của THACO khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa THACO với Khách hàng.

b) Đối tác kinh doanh mà THACO tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa THACO và đối tác kinh doanh của THACO.

6.2 Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng THACO có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của THACO có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế THACO tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3 THACO sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc THACO có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của THACO/Đơn vị trực thuộc của THACO.

6.4 Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
THACO chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE
8.1 Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của THACO có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với THACO. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

8.2 Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, THACO có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép THACO nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

8.3 Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của THACO và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

8.4 Như đã nêu trên, Dịch vụ của THACO có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của THACO, do đó THACO sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc THACO có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. THACO khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

9. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN
9.1 THACO cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

9.2 THACO sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù THACO thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, THACO không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và THACO không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của THACO. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, THACO khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho THACO

10. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
10.1 Quyền lợi

a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà THACO đã cam kết theo Chính sách này;

b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu THACO ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của THACO thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của THACO theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

10.2 Trách nhiệm của Khách hàng

a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO., Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho THACO khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến THACO dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa THACO và Khách hàng, giữa THACO và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website THACO.

d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của THACO.

e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của THACO.

f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

11. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ
THACO trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của THACO cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Số điện thoại: 08 39.977.824/25/26

Fax: 08 39.977.742

Email: [email protected]

Website: https://peugeot-danang.com.vn/ 

Quý khách lưu ý*: Hiện số lượng xe Peugeot 2008 có sẵn giao ngay còn rất ít, một số màu, và phiên bản cần phải đặt hàng trong thời gian nhất định. Gọi Hotline PKD để kiểm tra màu và phiên bản giao ngay được không, hoặc thời gian đặt hàng bao lâu.

GIÁ LĂN BÁNH VÀ ƯU ĐÃI PEUGEOT 2008

Khuyến mãi có điều khoản và điều kiện áp dụng kèm giới hạn thời gian, giới hạn người nhận. (* Giá bán của sản phẩm có thể được cập nhật tùy theo thời điểm và thị trường).
Phiên bản
AT
GT
Giá niêm yết
779 .000 .000
839 .000 .000
Khuyến mãi
Đây là bảng giá lăn bánh Peugeot 2008 đã trừ khuyến mãi từ Peugeot Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
Phí trước bạ
41 .450 .000
41 .450 .000
Phí đăng kiểm
45.000
45.000
Phí bảo trì đường bộ
1.560.000
1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
580.700
580.700
Phí biển số
1.000.000
1.000.000
Phí dịch vụ
2.800.000
2.800.000
Giá lăn bánh
826 .435 .700
886 .435 .700

TRẢ TRƯỚC 169 TRIỆU NHẬN PEUGEOT 2008

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | BÃO KHUYẾN MÃI

MR.HOÀNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM

hoàng peugeot đà nẵng quảng namHoàng là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Hoàng theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.

SẢN PHẨM PEUGEOT ĐÀ NẴNG

BẢNG TRẢ GÓP PEUGEOT 2008

Quý khách lưu ý*: Hiện số lượng xe Peugeot 2008 có sẵn giao ngay còn rất ít, một số màu, và phiên bản cần phải đặt hàng trong thời gian nhất định. Gọi Hotline PKD để kiểm tra màu và phiên bản giao ngay được không, hoặc thời gian đặt hàng bao lâu.
KỳTrả nợ gốcTrả lãiTổng cần trả
Tháng 16,292,5003,523,8009,816,300
Tháng 26,292,5003,481,8509,774,350
Tháng 36,292,5003,439,9009,732,400
Tháng 46,292,5003,397,9509,690,450
Tháng 56,292,5003,356,0009,648,500
Tháng 66,292,5003,314,0509,606,550
Tháng 76,292,5003,272,1009,564,600
Tháng 86,292,5003,230,1509,522,650
Tháng 96,292,5003,188,2009,480,700
Tháng 106,292,5003,146,2509,438,750
Tháng 116,292,5003,104,3009,396,800
Tháng 126,292,5003,062,3509,354,850
Tháng 136,292,5003,020,4009,312,900
Tháng 146,292,5002,978,4509,270,950
Tháng 156,292,5002,936,5009,229,000
Tháng 166,292,5002,894,5509,187,050
Tháng 176,292,5002,852,6009,145,100
Tháng 186,292,5002,810,6509,103,150
Tháng 196,292,5002,768,7009,061,200
Tháng 206,292,5002,726,7509,019,250
Tháng 216,292,5002,684,8008,977,300
Tháng 226,292,5002,642,8508,935,350
Tháng 236,292,5002,600,9008,893,400
Tháng 246,292,5002,558,9508,851,450
Tháng 256,292,5002,517,0008,809,500
Tháng 266,292,5002,475,0508,767,550
Tháng 276,292,5002,433,1008,725,600
Tháng 286,292,5002,391,1508,683,650
Tháng 296,292,5002,349,2008,641,700
Tháng 306,292,5002,307,2508,599,750
Tháng 316,292,5002,265,3008,557,800
Tháng 326,292,5002,223,3508,515,850
Tháng 336,292,5002,181,4008,473,900
Tháng 346,292,5002,139,4508,431,950
Tháng 356,292,5002,097,5008,390,000
Tháng 366,292,5002,055,5508,348,050
Tháng 376,292,5002,013,6008,306,100
Tháng 386,292,5001,971,6508,264,150
Tháng 396,292,5001,929,7008,222,200
Tháng 406,292,5001,887,7508,180,250
Tháng 416,292,5001,845,8008,138,300
Tháng 426,292,5001,803,8508,096,350
Tháng 436,292,5001,761,9008,054,400
Tháng 446,292,5001,719,9508,012,450
Tháng 456,292,5001,678,0007,970,500
Tháng 466,292,5001,636,0507,928,550
Tháng 476,292,5001,594,1007,886,600
Tháng 486,292,5001,552,1507,844,650
Tháng 496,292,5001,510,2007,802,700
Tháng 506,292,5001,468,2507,760,750
Tháng 516,292,5001,426,3007,718,800
Tháng 526,292,5001,384,3507,676,850
Tháng 536,292,5001,342,4007,634,900
Tháng 546,292,5001,300,4507,592,950
Tháng 556,292,5001,258,5007,551,000
Tháng 566,292,5001,216,5507,509,050
Tháng 576,292,5001,174,6007,467,100
Tháng 586,292,5001,132,6507,425,150
Tháng 596,292,5001,090,7007,383,200
Tháng 606,292,5001,048,7507,341,250
Tháng 616,292,5001,006,8007,299,300
Tháng 626,292,500964,857,257,350
Tháng 636,292,500922,97,215,400
Tháng 646,292,500880,957,173,450
Tháng 656,292,5008397,131,500
Tháng 666,292,500797,057,089,550
Tháng 676,292,500755,17,047,600
Tháng 686,292,500713,157,005,650
Tháng 696,292,500671,26,963,700
Tháng 706,292,500629,256,921,750
Tháng 716,292,500587,36,879,800
Tháng 726,292,500545,356,837,850
Tháng 736,292,500503,46,795,900
Tháng 746,292,500461,456,753,950
Tháng 756,292,500419,56,712,000
Tháng 766,292,500377,556,670,050
Tháng 776,292,500335,66,628,100
Tháng 786,292,500293,656,586,150
Tháng 796,292,500251,76,544,200
Tháng 806,292,500209,756,502,250
Tháng 816,292,500167,86,460,300
Tháng 826,292,500125,856,418,350
Tháng 836,292,50083,96,376,400
Tháng 846,292,50041,956,334,450

MUA PEUGEOT 2008 ƯU ĐÃI KHỦNG | QUÀ GIÁ TRỊ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | BÃO KHUYẾN MÃI

MR.HOÀNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM

hoàng peugeot đà nẵng quảng namHoàng là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Hoàng theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.

SẢN PHẨM PEUGEOT ĐÀ NẴNG

Quý khách lưu ý*: Hiện số lượng xe Peugeot 3008 có sẵn giao ngay còn rất ít, một số màu, và phiên bản cần phải đặt hàng trong thời gian nhất định. Gọi Hotline PKD để kiểm tra màu và phiên bản giao ngay được không, hoặc thời gian đặt hàng bao lâu.

GIÁ LĂN BÁNH VÀ ƯU ĐÃI PEUGEOT 3008

Khuyến mãi có điều khoản và điều kiện áp dụng kèm giới hạn thời gian, giới hạn người nhận. (* Giá bán của sản phẩm có thể được cập nhật tùy theo thời điểm và thị trường).
Phiên bản
AT
AL
GT
Giá niêm yết
979 .000 .000
1 .069 .000 .000
1 .159 .000 .000
Khuyến mãi
Đây là bảng giá lăn bánh Peugeot 3008 đã trừ khuyến mãi từ Peugeot Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
Phí trước bạ
48 .450 .000
53 .200 .000
60 .450 .000
Phí đăng kiểm
45.000
45.000
Phí bảo trì đường bộ
1.560.000
1.560.000
1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
58.700
Phí biển số
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Phí dịch vụ
2.800.000
2.800.000
2.800.000
Giá lăn bánh

1 .033 .435 .700

1 .128 .185 .700
1 .225 .435 .700

TRẢ TRƯỚC 225 TRIỆU NHẬN PEUGEOT 3008

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | BÃO KHUYẾN MÃI

MR.HOÀNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM

hoàng peugeot đà nẵng quảng namHoàng là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Hoàng theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.

SẢN PHẨM PEUGEOT ĐÀ NẴNG

BẢNG TRẢ GÓP PEUGEOT 3008

Quý khách lưu ý*: Hiện số lượng xe Peugeot 3008 có sẵn giao ngay còn rất ít, một số màu, và phiên bản cần phải đặt hàng trong thời gian nhất định. Gọi Hotline PKD để kiểm tra màu và phiên bản giao ngay được không, hoặc thời gian đặt hàng bao lâu.
KỳTrả nợ gốcTrả lãiTổng cần trả
Tháng 16,771,9293,792,28010,564,209
Tháng 26,771,9293,747,13410,519,062
Tháng 36,771,9293,701,98810,473,916
Tháng 46,771,9293,656,84110,428,770
Tháng 56,771,9293,611,69510,383,624
Tháng 66,771,9293,566,54910,338,478
Tháng 76,771,9293,521,40310,293,331
Tháng 86,771,9293,476,25710,248,185
Tháng 96,771,9293,431,11010,203,039
Tháng 106,771,9293,385,96410,157,893
Tháng 116,771,9293,340,81810,112,747
Tháng 126,771,9293,295,67210,067,600
Tháng 136,771,9293,250,52610,022,454
Tháng 146,771,9293,205,3809,977,308
Tháng 156,771,9293,160,2339,932,162
Tháng 166,771,9293,115,0879,887,016
Tháng 176,771,9293,069,9419,841,870
Tháng 186,771,9293,024,7959,796,723
Tháng 196,771,9292,979,6499,751,577
Tháng 206,771,9292,934,5029,706,431
Tháng 216,771,9292,889,3569,661,285
Tháng 226,771,9292,844,2109,616,139
Tháng 236,771,9292,799,0649,570,992
Tháng 246,771,9292,753,9189,525,846
Tháng 256,771,9292,708,7719,480,700
Tháng 266,771,9292,663,6259,435,554
Tháng 276,771,9292,618,4799,390,408
Tháng 286,771,9292,573,3339,345,261
Tháng 296,771,9292,528,1879,300,115
Tháng 306,771,9292,483,0409,254,969
Tháng 316,771,9292,437,8949,209,823
Tháng 326,771,9292,392,7489,164,677
Tháng 336,771,9292,347,6029,119,530
Tháng 346,771,9292,302,4569,074,384
Tháng 356,771,9292,257,3109,029,238
Tháng 366,771,9292,212,1638,984,092
Tháng 376,771,9292,167,0178,938,946
Tháng 386,771,9292,121,8718,893,800
Tháng 396,771,9292,076,7258,848,653
Tháng 406,771,9292,031,5798,803,507
Tháng 416,771,9291,986,4328,758,361
Tháng 426,771,9291,941,2868,713,215
Tháng 436,771,9291,896,1408,668,069
Tháng 446,771,9291,850,9948,622,922
Tháng 456,771,9291,805,8488,577,776
Tháng 466,771,9291,760,7018,532,630
Tháng 476,771,9291,715,5558,487,484
Tháng 486,771,9291,670,4098,442,338
Tháng 496,771,9291,625,2638,397,191
Tháng 506,771,9291,580,1178,352,045
Tháng 516,771,9291,534,9708,306,899
Tháng 526,771,9291,489,8248,261,753
Tháng 536,771,9291,444,6788,216,607
Tháng 546,771,9291,399,5328,171,460
Tháng 556,771,9291,354,3868,126,314
Tháng 566,771,9291,309,2408,081,168
Tháng 576,771,9291,264,0938,036,022
Tháng 586,771,9291,218,9477,990,876
Tháng 596,771,9291,173,8017,945,730
Tháng 606,771,9291,128,6557,900,583
Tháng 616,771,9291,083,5097,855,437
Tháng 626,771,9291,038,3627,810,291
Tháng 636,771,929993,2167,765,145
Tháng 646,771,929948,077,719,999
Tháng 656,771,929902,9247,674,852
Tháng 666,771,929857,7787,629,706
Tháng 676,771,929812,6317,584,560
Tháng 686,771,929767,4857,539,414
Tháng 696,771,929722,3397,494,268
Tháng 706,771,929677,1937,449,121
Tháng 716,771,929632,0477,403,975
Tháng 726,771,929586,97,358,829
Tháng 736,771,929541,7547,313,683
Tháng 746,771,929496,6087,268,537
Tháng 756,771,929451,4627,223,390
Tháng 766,771,929406,3167,178,244
Tháng 776,771,929361,177,133,098
Tháng 786,771,929316,0237,087,952
Tháng 796,771,929270,8777,042,806
Tháng 806,771,929225,7316,997,660
Tháng 816,771,929180,5856,952,513
Tháng 826,771,929135,4396,907,367
Tháng 836,771,92990,2926,862,221
Tháng 846,771,92945,1466,817,075

MUA PEUGEOT 3008 ƯU ĐÃI KHỦNG | QUÀ GIÁ TRỊ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | BÃO KHUYẾN MÃI

MR.HOÀNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM

hoàng peugeot đà nẵng quảng namHoàng là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Hoàng theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.

SẢN PHẨM PEUGEOT ĐÀ NẴNG

Quý khách lưu ý*: Hiện số lượng xe Peugeot 5008 có sẵn giao ngay còn rất ít, một số màu, và phiên bản cần phải đặt hàng trong thời gian nhất định. Gọi Hotline PKD để kiểm tra màu và phiên bản giao ngay được không, hoặc thời gian đặt hàng bao lâu.

GIÁ LĂN BÁNH VÀ ƯU ĐÃI PEUGEOT 5008

Khuyến mãi có điều khoản và điều kiện áp dụng kèm giới hạn thời gian, giới hạn người nhận. (* Giá bán của sản phẩm có thể được cập nhật tùy theo thời điểm và thị trường).
Phiên bản
AL
GT
Giá niêm yết
1 .159 .000 .000
1 .289 .000 .000
Khuyến mãi
Đây là bảng giá lăn bánh Peugeot 5008 đã trừ khuyến mãi từ Peugeot Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
Phí trước bạ
125 .900 .000
135 .900 .000
Phí đăng kiểm
45.000
45.000
Phí bảo trì đường bộ
1.560.000
1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
580.700
580.700
Phí biển số
1.000.000
1.000.000
Phí dịch vụ
2 .800 .000
2 .800 .000
Giá lăn bánh
1 .277 .185 .700
1 .360 .935 .700

TRẢ TRƯỚC 269 TRIỆU NHẬN PEUGEOT 5008

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | BÃO KHUYẾN MÃI

MR.HOÀNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM

hoàng peugeot đà nẵng quảng namHoàng là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Hoàng theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.

SẢN PHẨM PEUGEOT ĐÀ NẴNG

BẢNG TRẢ GÓP PEUGEOT 5008

Quý khách lưu ý*: Hiện số lượng xe Peugeot 5008 có sẵn giao ngay còn rất ít, một số màu, và phiên bản cần phải đặt hàng trong thời gian nhất định. Gọi Hotline PKD để kiểm tra màu và phiên bản giao ngay được không, hoặc thời gian đặt hàng bao lâu.
KỳTrả nợ gốcTrả lãiTổng cần trả
Tháng 16,991,6674,474,66711,466,333
Tháng 26,991,6674,428,05611,419,722
Tháng 36,991,6674,381,44411,373,111
Tháng 46,991,6674,334,83311,326,500
Tháng 56,991,6674,288,22211,279,889
Tháng 66,991,6674,241,61111,233,278
Tháng 76,991,6674,195,00011,186,667
Tháng 86,991,6674,148,38911,140,056
Tháng 96,991,6674,101,77811,093,444
Tháng 106,991,6674,055,16711,046,833
Tháng 116,991,6674,008,55611,000,222
Tháng 126,991,6673,961,94410,953,611
Tháng 136,991,6673,915,33310,907,000
Tháng 146,991,6673,868,72210,860,389
Tháng 156,991,6673,822,11110,813,778
Tháng 166,991,6673,775,50010,767,167
Tháng 176,991,6673,728,88910,720,556
Tháng 186,991,6673,682,27810,673,944
Tháng 196,991,6673,635,66710,627,333
Tháng 206,991,6673,589,05610,580,722
Tháng 216,991,6673,542,44410,534,111
Tháng 226,991,6673,495,83310,487,500
Tháng 236,991,6673,449,22210,440,889
Tháng 246,991,6673,402,61110,394,278
Tháng 256,991,6673,356,00010,347,667
Tháng 266,991,6673,309,38910,301,056
Tháng 276,991,6673,262,77810,254,444
Tháng 286,991,6673,216,16710,207,833
Tháng 296,991,6673,169,55610,161,222
Tháng 306,991,6673,122,94410,114,611
Tháng 316,991,6673,076,33310,068,000
Tháng 326,991,6673,029,72210,021,389
Tháng 336,991,6672,983,1119,974,778
Tháng 346,991,6672,936,5009,928,167
Tháng 356,991,6672,889,8899,881,556
Tháng 366,991,6672,843,2789,834,944
Tháng 376,991,6672,796,6679,788,333
Tháng 386,991,6672,750,0569,741,722
Tháng 396,991,6672,703,4449,695,111
Tháng 406,991,6672,656,8339,648,500
Tháng 416,991,6672,610,2229,601,889
Tháng 426,991,6672,563,6119,555,278
Tháng 436,991,6672,517,0009,508,667
Tháng 446,991,6672,470,3899,462,056
Tháng 456,991,6672,423,7789,415,444
Tháng 466,991,6672,377,1679,368,833
Tháng 476,991,6672,330,5569,322,222
Tháng 486,991,6672,283,9449,275,611
Tháng 496,991,6672,237,3339,229,000
Tháng 506,991,6672,190,7229,182,389
Tháng 516,991,6672,144,1119,135,778
Tháng 526,991,6672,097,5009,089,167
Tháng 536,991,6672,050,8899,042,556
Tháng 546,991,6672,004,2788,995,944
Tháng 556,991,6671,957,6678,949,333
Tháng 566,991,6671,911,0568,902,722
Tháng 576,991,6671,864,4448,856,111
Tháng 586,991,6671,817,8338,809,500
Tháng 596,991,6671,771,2228,762,889
Tháng 606,991,6671,724,6118,716,278
Tháng 616,991,6671,678,0008,669,667
Tháng 626,991,6671,631,3898,623,056
Tháng 636,991,6671,584,7788,576,444
Tháng 646,991,6671,538,1678,529,833
Tháng 656,991,6671,491,5568,483,222
Tháng 666,991,6671,444,9448,436,611
Tháng 676,991,6671,398,3338,390,000
Tháng 686,991,6671,351,7228,343,389
Tháng 696,991,6671,305,1118,296,778
Tháng 706,991,6671,258,5008,250,167
Tháng 716,991,6671,211,8898,203,556
Tháng 726,991,6671,165,2788,156,944
Tháng 736,991,6671,118,6678,110,333
Tháng 746,991,6671,072,0568,063,722
Tháng 756,991,6671,025,4448,017,111
Tháng 766,991,667978,8337,970,500
Tháng 776,991,667932,2227,923,889
Tháng 786,991,667885,6117,877,278
Tháng 796,991,6678397,830,667
Tháng 806,991,667792,3897,784,056
Tháng 816,991,667745,7787,737,444
Tháng 826,991,667699,1677,690,833
Tháng 836,991,667652,5567,644,222
Tháng 846,991,667605,9447,597,611
Tháng 856,991,667559,3337,551,000
Tháng 866,991,667512,7227,504,389
Tháng 876,991,667466,1117,457,778
Tháng 886,991,667419,57,411,167
Tháng 896,991,667372,8897,364,556
Tháng 906,991,667326,2787,317,944
Tháng 916,991,667279,6677,271,333
Tháng 926,991,667233,0567,224,722
Tháng 936,991,667186,4447,178,111
Tháng 946,991,667139,8337,131,500
Tháng 956,991,66793,2227,084,889
Tháng 966,991,66746,6117,038,278

MUA PEUGEOT 5008 ƯU ĐÃI KHỦNG | QUÀ GIÁ TRỊ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | BÃO KHUYẾN MÃI

MR.HOÀNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM

hoàng peugeot đà nẵng quảng namHoàng là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Hoàng theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.

SẢN PHẨM PEUGEOT ĐÀ NẴNG

hoàng peugeot đà nẵng quảng namMr.Hoàng đại diện P.Kinh doanh Peugeot Quảng Nam vinh dự được phục vụ Quý khách 24/7
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
GỌI LẠI NGAY
PEUGEOT QUẢNG NAM
Trả trước 169 triệu sở hữu ngay Peugeot 2008
Chọn số tiền trả trước, số năm vay bên dưới: để xem bảng dự toán cả Lãi và Gốc phải trả hàng tháng
PEUGEOT QUẢNG NAM
Cơ hội Vàng mua Peugeot 2008 “Ưu Đãi Hấp Dẫn, Quà Tặng Giá Trị”. Xem ngay giá lăn bánh và khuyến mãi
Quý khách chọn phiên bản 2008 bên dưới để xem:
PEUGEOT QUẢNG NAM
Trả trước 225 triệu sở hữu ngay Peugeot 3008
Chọn số tiền trả trước, số năm vay bên dưới: để xem bảng dự toán cả Lãi và Gốc phải trả hàng tháng
PEUGEOT QUẢNG NAM
Cơ hội Vàng sở hữu Peugeot 3008 trong tháng này “Ưu đãi vô cùng hấp dẫn, đừng bỏ lỡ“. Xem ngay giá lăn bánh và khuyến mãi
Quý khách chọn phiên bản 3008 bên dưới để xem:
PEUGEOT QUẢNG NAM
Trả trước 269 triệu sở hữu ngay Peugeot 5008
Chọn số tiền trả trước, số năm vay bên dưới: để xem bảng dự toán cả Lãi và Gốc phải trả hàng tháng
PEUGEOT QUẢNG NAM
Peugeot 5008 “Ưu Đãi Ngập Tràn, Tiết Kiệm Cả Trăm Triệu, Sở Hữu Ngay”. Xem giá lăn bánh và khuyến mãi ngay
Quý khách chọn phiên bản 5008 bên dưới để xem: